http://www.bbcaudit.ro

Raportări periodice


În baza OUG 90/2008 privind auditul statutar al Situaţiilor Financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale Consolidate, auditorii entităţilor publice au obligaţia publicării unui raport privind transparenţa.
- Comentarii profesionale
Listă raportări periodice