http://www.bbcaudit.ro

Despre noi

SC BBC AUDIT COMPANY SRL este înfiinţată în anul 2001, fiind autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) din anul 2002 şi care are ca obiect principal de activitate prestarea de servicii de audit, având o vechime pe piaţa de profil din România de peste 9 ani.
În cadrul societăţii îşi desfăşoară activitatea un număr de 9 profesionişti (economişti) din care:

              SC BBC AUDIT COMPANY SRL oferă servicii de specialitate din următoarele domenii: audit financiar, audit intern, servicii conexe serviciilor de audit, contabilitate, fiscalitate şi consultanţă
               Experienţa noastră în domeniu ca şi dorinţa de a veni în întâmpinarea clienţilor noştri ne face să devenim principalul partener pentru ceea ce înseamnă o bună gestionare a resurselor economice şi financiare.
              Suntem pasionaţi de meseria noastră şi de ceea ce facem, astfel vă putem oferi informaţiile necesare şi o atenţie concentrată pe rezolvarea problemelor dvs.

Ce facem?

* În domeniul auditului financiar, emitem opinii independente asupra situaţiilor financiare, opinii care servesc acţionariatului, posibililor investitori şi altor terţe persoane
* În domeniul auditului intern, analizăm riscurile managementului în activitatea de control intern, evaluăm aceste riscuri şi facem propuneri;
* În domeniul consultanţei, dăm răspunsuri la diferite probleme financiar-contabile, fiscale şi manageriale
* În domeniul contabilităţii, organizăm contabilitatea şi acordăm asistenţă privind organizarea contabilităţii, a situaţiilor financiare anuale, a declaraţiilor de impozite şi taxe şi întocmirea situaţiilor financiare consolidate


Prin ce ne deosebim?

Ne deosebim prin :
- posibilitatea lucrului in echipe de audit
- suntem specialişti în domeniile enumerate, iar opinia exprimată sau răspunsul formulat este rodul consultărilor interne
- buna organizare a activităţii de supervizare a lucrărilor efectuate de echipa de lucru
- acces garantat la un grup de specialişti cu experienţă profesională teoretică şi practică
- acces la experţi cu cunoştinţe variate la momentul potrivit
- acces la specialişti din sectoarele dumneavoastră de activitate
- acces la servicii profesionale personalizate bazate pe relaţii puternice şi stabile
- o importantă experienţă a personalului, serviciile şi soluţiile identificate ducând o contribuţie semnificativă la monitorizarea performanţelor societăţii auditate.

Conducerea

Liderii noştri sunt persoane cu vechime şi experienţă în domeniile financiar-contabil, audit şi fiscalitate.

- CHIŞ GAVRIL
- CHIŞ SOFIA
- CIGHI VASILE
- CIUCE ADRIAN
- IGRIŞAN SIDONIA
- VIZENTAL BORIS
             Profesioniştii noştri au experienţă, după cum au desfăşurat activităţi îndelungate în calitate de directori generali, directori economici, manageri în sectoare de activitate precum:
         - industrie: constructoare de maşini, exploatarea şi prelucrarea lemnului
         - construcţii: civile şi industriale
         - agricultură: zootehnie
         - administraţie: conducerea direcţiei generale a finanţelor publice, control financiar
         - comerţ: cu produse generale
         - bănci: creditare şi administrare conturi bancare